“NHỮNG TẤM LÒNG VÀNG” ĐỒNG HÀNH VỚI THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THCS  XÃ MAĐAGUÔI GIỮA MÙA DỊCH